August 9, 2022

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้มากไม่น้อยเลยทีเดียว เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   สมัยเก่าเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก เกือบจะไม่เหลือเค้าเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) แล้วก็พระยาราชการสู้รบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) แล้วก็วัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งคู่มีใจเชื่อถือในศาสนาพุทธแล้วก็ต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้บูรณะวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการสู้รบ วัดปริวาสมีงานประจำปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธทำให้เกิดมีการทะเลาะกันบ่อยมาก ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการสู้รบ ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเกือบจะไม่ให้มองเห็น ก็เลยมีชื่อเสียงเคยปากกันต่อมาเรื่อยว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี อุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทวดา เทพธิดา ตัวการ์ตูนต่างๆเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ แล้วก็ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ แล้วก็รูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยก่อน แล้วก็สมัยใหม่ สร้างขึ้นเพื่อยั่วยวนใจให้ประชานชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ แล้วก็ได้ชมประติมากรรมที่งดงามของสถานที่วัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย