August 9, 2022

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด ภูมิใจนำเสนอ เป็นการดีไซน์โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้ฐานรากในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงรวมทั้งปรับปรุงให้กำเนิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่เสื่อมสภาพยาก รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต เพราะว่าเมื่อสำเร็จพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่อยากต่อได้เหมือนกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน สวย นำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ล่วงลับได้อย่างสมเกียรติทีเดียว