September 24, 2022

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดจังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ โปรดชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จำเป็นจะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง ถ้าเกิดผิดข้อแม้ข้างต้น ทางเราบางทีก็อาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการต่อไปในการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์ และก็บริการ ลูกค้าควรจะเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด โปรดแจ้งชื่อ และก็เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของงานซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้สำรวจเส้นทางและก็ยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความป้ายหรีดทุกกรณี เพราะฉะนั้นทางลูกค้าจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และก็สถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนกระทำการสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ โปรดให้ข้อมูลและก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และก็ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และก็พวงหรีดนั้น ถ้าเกิดสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติมอีกในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และก็พวงหรีดนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องสำรวจสถานที่จัดส่งให้เด่นชัด ถ้าเกิดข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสื่อมโทรมอะไรก็ตามทั้งมวล