August 9, 2022
พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ประเภทราชวรำไพหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็อุทิศพระราชกุศลตอบสนองแด่กรมพระยาพระเทพศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง และก็สุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปัญหาในทางธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)โบสถ์ขนาดใหญ่ ฝาผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองรูปเหล่าเทพ พร้อมสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ตระกูล | พระนิรันตราย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา และก็สุสานหลวง (เมรุมาศสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.